🔵کابل آنتن مغزی مفتولی مسی و شیلد مسی مازندران 🔵 قیمت متری : 2.800 تومان بهترین کابل برای رسیورهای دیجیتال و برای استفاده در تمامی محدوده های فرکانسی دارای نشان استاندارد مخصوص تلویزیونهای

X